www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Zonhoven: Agenten noteren schade aan wegdek (29 januari 2018)

Vanaf vandaag geven alle wijkinspecteurs van de politie Limburg Regio Hoofdstad twee weken lang alle defecten aan het wegdek door aan het bevoegde gemeentebestuur. Ze doen dit volledig digitaal via hun smartphone. Sinds
het begin van de maand houden de verschillende wijkdiensten van de politiezone regelmatig een thema-actie.

Twee weken lang hebben zij dan in hun wijk extra oog voor een bepaalde problematiek. Vandaag gaat de tweede thema-actie van start.

Van 8 tot en met 21 januari hadden de wijkinspecteurs extra aandacht voor de verkeersborden in hun wijk. Verkeersborden die niet goed zichtbaar of stuk zijn, werden door de inspecteurs twee weken lang doorgegeven aan het betrokken gemeentebestuur. De melding en de foto worden volledig digitaal via de smartphone van de wijkinspecteur aan de gemeente bezorgd. In totaal werden er op twee weken tijd 413 meldingen overgemaakt aan de
gemeentelijke diensten.

Vanaf vandaag tot en met 11 februari zijn alle 42 wijkinspecteurs van de politiezone extra alert op gebreken aan het wegdek. "Dit kan gaan van belijning die niet meer goed zichtbaar is tot gaten en putten in het wegdek die gevaarlijk kunnen zijn voor weg gebruikers", zegt korpschef Philip Pirard. "Ook deze meldingen geven zij allemaal automatisch via hun smartphone door aan het bevoegde gemeentebestuur."

Via de app van de politie Limburg Regio Hoofdstad (Politie LRH) kunnen ook burgers zelf zaken zoals onduidelijke verkeersborden, schade aan het wegdek of zwerfvuil melden.

Bekijk alle artikels uit Zonhoven