vrijdag 21 september 2018

Voeren: Infrax vanaf 1 januari netbeheerder in Voeren (30 november 2015)

Vanaf 1 januari 2016 wordt Infrax netbeheerder voor elektriciteit in Voeren. Het gaat om zo’n 2 000 nieuwe eindklanten. Infrax en Ores zorgen onderling voor een vlekkeloze overgang zodat de dienstverlening naar de inwoners te allen tijde verzekerd blijft.

Burgemeester Huub Broers: “Vanaf 1 januari 2016 zal Infrax dagelijks instaan voor het beheer, het onderhoud én de verbetering van het elektriciteitsnet in Voeren. De tevredenheid en het comfort van onze burgers, de nieuwe klanten van Infrax, is voor ons essentieel.”

In juni 2015 werd er gestart met de concrete uitwerking van de overname van het elektriciteitsnet in Voeren. Infrax, Ores en het gemeentebestuur van Voeren waren het snel fundamenteel eens.

Huub Broers: “Indien de situatie ongewijzigd zou blijven, had dit mogelijk een negatieve impact op de tarieven voor de eindklanten in Voeren. Sinds 2014 is Vlaanderen bevoegd voor de bepaling van de distributienettarieven. Ores zou in dat geval - enkel voor de gemeente Voeren - een apart tarievendossier moeten indienen. Met dus mogelijk financiële consequenties voor de inwoners van Voeren. Onder andere dat probleem is nu van de baan. Iedereen kan zich vinden in het akkoord dat na een intensieve voorbereiding werd bereikt.”

De klanten zullen van deze overgang nauwelijks iets merken. Er vindt in december nog een meteropname plaats die gezamenlijk georganiseerd wordt door de vorige en de nieuwe netbeheerder, Ores en Infrax. Maar technisch hoeft er bij de mensen thuis niets aangepast te worden.

Bekijk alle artikels uit Voeren