www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Voeren: Verbeterd leefgebied voor vroedmeesterpad in Voeren (9 december 2011)

In december starten werkzaamheden in de Voerstreek om het leefgebied van de vroedmeesterpad te verbeteren. Dit is een uitvoering van het grensoverschrijdend INTERREG project “Habitat Euregio”. Binnen het grensoverschrijdend INTERREG-project “Habitat Euregio” werken een 13-tal partners uit België, Nederland en Duitsland samen om de natuur te versterken en waar mogelijk te vervlechten met de behoeften van de moderne maatschappij. Dit gebeurt onder andere door het realiseren en verbeteren van leefgebieden van karakteristieke planten en dieren en door het creëren van natuurverbindingen binnen de Euregio Maas-Rijn. Het initiatief wordt ondersteund door het samenwerkingsverband

Er zijn een aantal diersoorten binnen deze regio die gids- of indicatorsoorten zijn. Zij dienen om de toestand van een leefgebied te beoordelen. Eén van die soorten is de vroedmeesterpad. Deze soort is bedreigd in Vlaanderen. De populatie in Voeren is momenteel onvoldoende en te versnipperd om nog te spreken van een duurzame populatie.

Daarom heeft het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Natuurpunt en Natuurmonumenten, een actie uitgewerkt. Hierbij gaat specifieke aandacht naar het aanleggen van poelen en een omliggende landbiotoop. Het Agentschap voor Natuur en Bos zal op haar eigen domeinen in de Veursvallei in Voeren een aantal poelen aanleggen en amfibievriendelijke veedrinkbakken voorzien. Daarnaast zal het ANB ook investeren in het verbeteren van het landbiotoop. De locaties zijn doordacht gekozen zodat op termijn duurzame verbindingen kunnen ontstaan om het leefgebied en dus ook de overlevingskansen voor de vroedmeesterpad te vergroten. Dit alles werd afgestemd met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.

Het Agentschap voor Natuur en Bos voorziet voor deze werken een bedrag van 105.865,32 euro (incl. BTW). In het kader van het INTERREG-project betaalt Europa hiervan de helft. De werken starten op 12 december en zullen vermoedelijk een 2-tal maanden in beslag nemen.

Bekijk alle artikels uit Voeren