www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Tongeren: Proefproject met aparte ophaling keukenafval in Tongeren en Meeuwen-Gruitrode (18 november 2017)

Na een eerste positieve evaluatie van het proefproject Optimo in Lommel, breidt Limburg.net het testgebied voor één jaar uit met vier nieuwe wijken. Vanaf 1 januari 2018 worden in Koninksem en Lauw (Tongeren) en Ellikom en Wijshagen (Meeuwen-Gruitrode) één jaar lang zes verschillende afvalsoorten op één dag opgehaald. Alle afvalsoorten worden elke 14 dagen opgehaald in één ophaalwagen. Helemaal nieuw is het apart ophalen van organisch keukenafval. Deze afvalsoort vervangt samen met groenafval en snoeihout de bestaande gft-ophaling.

Naast huisvuil, pmd, zachte plastics, textiel en groenafval zal er ook organisch keukenafval in een aparte zak worden opgehaald. Het vertrouwde gft wordt dus opgesplitst in organisch keukenafval, groenafval en snoeihout. De groene container voor gft mag dus in Koninksem, Lauw, Ellikom en Wijshagen een jaartje aan de kant. In Ellikom en Wijshagen mag ook de grijze container voor restafval een jaartje op stal. In ruil krijgen alle inwoners van het testgebied een startpakket met de nieuwe zakken met een speciale sluiting en een emmertje voor organisch keukenafval. Omdat afval enkel in zakken ophalen goedkoper is dan de huidige ophaalsystemen in de nieuwe testgebieden krijgen de inwoners ook een korting op hun afvalbelasting.

Naast de praktische elementen wil Limburg.net met het proefproject ook het maatschappelijk draagvlak voor deze nieuwe manier van ophalen testen. De inwoners van Lommel geven alvast een tevredenheidsscore van 8,6/10 voor de nieuwe manier van ophalen. Slechts 1% van de inwoners wil terug naar het oude systeem.

Een belangrijke reden voor het uitbreiden van de testgebieden is net het maatschappelijk draagvlak. Voor de inwoners van de 4 nieuwe testgebieden betekent de invoering van optimo immers een omschakeling van afvalcontainers naar afvalzakken. Daarnaast krijgen ze ook een huis-aan-huis ophaling van zachte plastics en wordt ook het vertrouwde gft opgesplitst in 3 afvalsoorten, nl. organisch keukenafval, groenafval en snoeihout.

Tongeren en Meeuwen-Gruitrode stelden zich kandidaat om dit nieuwe en innovatieve proefproject in een gedeelte van hun grondgebied op te zetten.

Bekijk alle artikels uit Tongeren