zondag 23 september 2018

Tongeren: 40 ondernemers te gast tijdens Ambassadeursdag (20 september 2017)

Toerisme Limburg, het Toeristisch Onthaalkantoor Tongeren en Toerisme Hoeselt organiseerden een netwerkmoment waarbij de toeristische partners de troeven van Tongeren en haar omgeving zelf konden beleven. Een 40-tal ondernemers brachten een bezoek aan begijnhofmuseum Beghinaen en het begijnhof, om vervolgens af te sluiten met een rondleiding en netwerkreceptie aan de Kluis van Vrijhern (Hoeselt).

Schepen Marc Hoogmartens: "Toerisme Tongeren vervult in Limburg de functie van een TOL-kantoor (Toeristisch Onthaalpunt Limburg). In onze provincie zijn er in totaal 11 dergelijke TOL-kantoren. Als TOL spelen we een belangrijke rol in het regionale onthaal, de bovenlokale informatieverspreiding, verkoop en productontwikkeling. Toerisme Tongeren vormt hiermee een aanspreekpunt voor alle vragen met betrekking tot toerisme niet alleen van de eigen stad, maar ook van de omliggende gemeenten. Samen met de omliggende gemeenten proberen we de toeristische productontwikkelingen impulsen te geven en te werken aan een breed informatienetwerk."

Het project Ambassadeurs van Limburg is één van de acties die wordt ondernomen om het toeristisch onthaal in onze provincie verder te professionaliseren. Het doel van de actie Ambassadeurs van Limburg is om ondernemers uit Tongeren en de omliggende gemeenten beter te informeren over de toeristische troeven in de omgeving, om hen sterker te betrekken bij het lokaal toeristisch aanbod en op die manier een ruimer draagvlak te creëren."


Bekijk alle artikels uit Tongeren