Nieuws uit Limburg

zaterdag 20 oktober 2018

Tongeren: Geen milieuvergunning voor nieuw windturbinepark in Tongeren (21 juni 2017)

Op voorstel van gedeputeerde Ludwig Vandenhove weigerde de Limburgse deputatie vandaag de milieuvergunningsaanvraag van Eoly nv (Edingensesteenweg 196 in Halle) voor het uitbaten van een windturbinepark aan de Peeërweg in Tongeren.

De aanvraag gaat over het uitbaten van een windturbinepark bestaande uit 6 windturbines gelegen te Vreren (Tongeren) en een bronbemaling die zal gebruikt worden tijdens het plaatsen van de funderingen van de turbines. De Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) heeft een unaniem ongunstig advies uitgebracht. Het advies van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) afdeling Milieuvergunningen is ongunstig, evenals het subadvies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Daarnaast was er ook een ongunstig subadvies van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer. Het advies van de burgemeester en het college van de stad Tongeren was gunstig voor 4 windturbines en ongunstig voor de 2 meest westelijk gelegen windturbines.

Bekijk alle artikels uit Tongeren