www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Tessenderlo: Milieuvergunning voor motorcross in Tessenderlo (15 september 2017)

Op donderdag 14 september 2017 heeft de Limburgse deputatie, op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove, groen licht gegeven voor het organiseren van maximaal 3 motorcrosswedstrijden per jaar in Tessenderlo aan de Industrieweg/Oosterbergen. De vergunning heeft een termijn tot 18 mei 2022.

"Hiermee bevestigt de deputatie de – door de Limburgse Milieukoepel bestreden - beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van Tessenderlo om een milieuvergunning toe te kennen voor 5 jaar. Door de Limburgse Milieukoepel werd beroep aangetekend tegen deze vergunning om natuur- en milieutechnische redenen. Tijdens de organisatie van de cross-weekenden zijn er van 2003 tot heden nooit klachten geweest en eventuele problemen/opmerkingen werden onmiddellijk aangepakt. Geluidsmetingen in het verleden hebben aangetoond dat er zeer weinig geluidshinder is en jaarlijks wordt er een mobiliteitsplan opgesteld", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

"Ik heb ervoor gekozen het College van Burgemeester en Schepenen te volgen en de motorcross-sport hier op een gereglementeerde wijze toe te staan. Er zijn in Vlaanderen en Limburg al weinig plaatsen waar beoefenaars van deze sport nog rechtmatig hun hobby kunnen uitoefenen. Ik vind dat alle sporten, binnen een strikt afgebakend en gecontroleerd systeem, moeten kunnen beoefend worden."

Bekijk alle artikels uit Tessenderlo