www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

dinsdag 23 juli 2019

Sint-Truiden: Controleactie shishabar (18 maart 2019)

Zaterdagavond werd in Sint-Truiden een gecoördineerde controleactie (zgn. flexactie) uitgevoerd op een shishabar. De controle ging uit van het stadsbestuur, en kaderde in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

"Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen", legt burgemeester Veerle Heeren uit. "Dergelijke exploitaties hebben een omgevingsvergunning nodig en moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en hygiëne. We kijken na of de uitbatingen aan die voorwaarden beantwoorden. De FOD Volksgezondheid heeft gecontroleerd op het naleven van de rookwetgeving. Specifiek voor deze bars geldt bovendien dat er bij slechte verluchting een groot gevaar op CO-vergiftiging bestaat. De brandweer heeft daarom in het bijzonder op deze CO-waarden metingen verricht."

De inspectiediensten deden diverse vaststellingen op het vlak van (brand)veiligheid en inbreuken op de rookwetgeving. Zo bleek de rookruimte niet conform de voorschriften, werd deze niet geventileerd, en was de afzuiginstallatie technisch niet in orde. Er werd ook gerookt buiten de voorziene rookruimte.


Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden