info@limburgnieuws.be

woensdag 19 februari 2020

Sint-Truiden: Sint-Trudo Ziekenhuis richt leerstoel aan KU Leuven op rond duurzaam kwaliteitsbeleid (11 februari 2019)

Op 24 januari 2019 werd aan de KU Leuven de leerstoel Sint-Trudo Leerstoel naar een duurzaam kwaliteitsbeleid in een regionaal ziekenhuis officieel ingehuldigd. Titularissen prof. dr. Dirk De Ridder en prof. dr. Kris Vanhaecht zullen met de financiële middelen van deze leerstoel nieuw onderzoek opstarten over de borging van en de voorwaarden voor een duurzaam kwaliteitsbeleid in regionale ziekenhuizen. Het Sint-Trudo Ziekenhuis richt deze leerstoel op omdat het, na het behalen van het internationale JCI-kwaliteitslabel in 2018, blijvend wil inzetten op een duurzaam kwaliteitsbeleid en een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van de kennisoverdracht hieromtrent.

Al sinds 1993 worden aan de KU Leuven leerstoelen opgericht. Deze lopen voor minimum 3 jaar en de financiering kan zowel komen van particulieren als van bedrijven en organisaties. Momenteel zijn er meer dan 100 leerstoelen actief aan de KU Leuven.

Het Sint-Trudo Ziekenhuis is het eerste Vlaamse ziekenhuis dat een leerstoel aan de KU Leuven opricht en op die manier wil investeren in kennisoverdracht rond een duurzaam kwaliteitsbeleid.

Titularissen van de Sint-Trudo Leerstoel naar een duurzaam kwaliteitsbeleid in een regionaal ziekenhuis aan de KU Leuven zijn prof. Dirk De Ridder, directeur van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid en strategisch coördinator Vlaams Ziekenhuisnetwerk en prof. dr. Kris Vanhaecht, deeltijds hoofddocent Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven en hoofd van Patiëntveiligheid en kwaliteit. Samen met een multidisciplinair team zullen zij onderzoek uitvoeren, onderwijs geven en wetenschappelijke dienstverlening ondersteunen rond de verschillende dimensies van kwaliteit: veiligheid, efficiëntie, effectiviteit, tijdigheid, gelijkheid en patiënt centraal. Prof. De Ridder en prof. Vanhaecht zullen met de financiële middelen van deze leerstoel nieuw onderzoek opstarten rond de borging van het kwaliteitsbeleid.


Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden