Mail je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 20 augustus 2019

Sint-Truiden: Herbestemming Rochendaal in stroomversnelling (12 januari 2019)

De komende weken krijgt het gebied Rochendaal een flinke opfrisbeurt. De onderhoudswerken worden uitgevoerd in het kader van de aankomende verkoop van het domein door Defensie aan het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden. De plannen voor de herbestemming van de site worden zo in één klap concreter.

De onderhandelingen over de verkoop van de terreinen van Rochendaal zitten na meer dan negen jaar in een eindfase. Het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden plant het gebied over te nemen van Defensie, dat er sinds het einde van de jaren negentig zelf niet meer actief is.

In die periode heeft de natuur er aardig huisgehouden en is de site overwoekerd geraakt met planten die er eigenlijk niet thuishoren. Die wildgroei wordt nu aangepakt.

"Dat is overeengekomen in de gesprekken tussen de huidige en toekomstige eigenaar over de nakende verkoop. De site krijgt dus eerst een opfrisbeurt. Deze werken gebeuren door een gespecialiseerde firma, die erop toeziet dat bomen en waardevolle natuurelementen in ere bewaard blijven", zegt Erik Van Reckem, Chef van het Departement Domeinen binnen Defensie.

Hierna kan de aankoopprocedure in principe afgerond worden en kan het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden werk maken van de herstemming van de site. Hiervoor ligt er sinds enkele jaren een ontwerp van masterplan klaar.

"Door de onderhoudswerken van vandaag, zal het parkgebied van zeven hectaren op korte termijn al opengesteld kunnen worden voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het overige gebied kan een woon-gerelateerde invulling krijgen. De herbestemming van Rochendaal komt zo dus echt wel in een stroomversnelling", zegt burgemeester Veerle Heeren en eveneens voorzitter van het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf voor de Ontwikkeling van Sint-Truiden.

"Samen met collega schepen Jelle Engelbosch gaan we nu aan de slag om betaalbaar wonen te realiseren in vernieuwende projecten binnen ons Autonoom Gemeentebedrijf Agost."


Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden