woensdag 26 september 2018

Sint-Truiden: 100.000 euro voor hulpverlening aan dak- en thuislozen (31 oktober 2017)

De gemeenteraad van Sint-Truiden besliste op maandag 30 oktober om 100.000 euro in te zetten voor hulpverlening aan dak- en thuislozen. Het grootste deel van dit bedrag vloeit naar het nieuwe Cabrio-project, een samenwerkingsinitiatief tussen verschillende welzijnsorganisaties. De resterende som dient voor extra noodopvang.

"Het stads- en OCMW-bestuur laat deze inwoners niet in de kou staan. Dankzij gerichte beleids-initiatieven is het aantal daklozen in Sint-Truiden het voorbije jaar zelfs sterk gedaald. Via een samenwerking met sociaal verhuurkantoor Land van Loon en bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden kregen heel wat van deze mensen een woning toegekend. Zij worden ook stuk voor stuk intensief verder ondersteund", vertelt burgemeester Veerle Heeren.

"70.000 euro hiervan gaat naar het nieuw Cabrio-project. Dit is een samenwerkingsverband tussen de stad, het OCMW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, het Centrum voor Alcohol en andere Drugs, Limburgs Straathoekwerk en Reling. Hierbij gaan verschillende hulpverleners de krachten bundelen om daklozen weer in de samenleving te betrekken. Vanuit zo'n geïntegreerde aanpak hopen we meer hulpbehoevenden te bereiken", zegt schepen Jurgen Reniers.

"De overige 30.000 euro zullen we vanuit het OCMW inzetten voor noodopvang. Hiervoor hebben we een akkoord met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, dat dergelijke opvang in Hasselt organiseert. Vanuit een duidelijke visie proberen we mensen die het nodig hebben meteen te helpen en nadien actief steun te bieden zodat ze zich opnieuw een plek in de maatschappij kunnen zoeken. Niemand hoeft bij ons aan de kant te blijven staan", aldus OCMW-voorzitter Pascal Monette.

Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden