zaterdag 22 september 2018

Sint-Truiden: Gratis huiswerkbegeleiding voor kinderen met leerachterstand (6 oktober 2017)

De stad Sint-Truiden start deze maand met een nieuw huiswerkbegeleidingsproject. Dat richt zich specifiek op kinderen met leerachterstand, die in een vertrouwde omgeving ondersteuning krijgen op hun maat. Het initiatief kwam er op aanraden van het Lokaal Overlegplatform (LOP).

"Met Sint-Rita, Heilig Hart Sint-Trudo, Klim-Op, Schuttershof en De Villa in het centrum, ’t Zonnetje in Melveren, Het Wijdeland in Brustem en De Zonnebloem in Wilderen zijn er 8 scholen in het project gestapt. Vorige maand heeft een specialist daar 23 leerkrachten opgeleid. Zij zullen na de schooluren zo'n 2 - 3 keer per week sessies organiseren in klasjes van maximaal 8 kinderen. De in totaal 185 deelnemers werden vooraf ook geselecteerd door deskundigen van het CLB en de zorgcoördinatoren van de betreffende scholen. Zo kunnen we echt die leerlingen helpen die een extra stimulans nodig hebben. Hun ouders hoeven hiervoor bovendien niet te betalen. Wij nemen de kosten op ons", zegt schepen Hilde Vautmans.

Tijdens de sessies neemt de begeleider de kinderen mee op een studietraject dat is aangepast aan hun specifieke behoeftes. Hierbij worden niet alleen hun schoolvaardigheden en vakkennis bijgespijkerd. Ook ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderdeel van het begeleidingsprogramma.

Tussendoor vernemen ouders hoe hun zoon of dochter het stelt. Hierover worden ze zowel ingelicht op officiële bijeenkomsten, zoals oudercontacten en toonmomenten, als op minder formele ontmoetingen, bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van de leerlingen. Zo leren zij zelf meer over hoe ze hun kinderen op de meest effectieve manier met hun huiswerk kunnen stimuleren.Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden