www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zondag 26 mei 2019

Sint-Truiden: Sint-Truiden eert wie sorteert en recycleert (20 september 2017)

Hoewel de controles op sluikstorten worden opgedreven, wil het stadsbestuur tijdens de Week van de Handhaving vooral een positieve dynamiek in gang zetten. Op het containerpark duikt er een sensibiliseringsactie op. Die moet bezoekers het nut bijbrengen van afval sorteren en recycleren.

Van 18 tot 24 september is het Week van de Handhaving. Zeven dagen lang krijgt de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten extra aandacht.

"Onze politie en GAS-ambtenaren zijn het jaar rond alert voor sluikstorten, maar deze week voeren we de controles nog extra op. Hierbij blijft het ook niet met het opspeuren van zwerfvuil alleen. Het gevonden materiaal wordt in detail onderzocht om de daders te kunnen traceren", zegt burgemeester Veerle Heeren.

"Dit beleid werpt ook zijn vruchten af. De zwerfvuilinspecties leverden dit jaar 83 GAS-boetes op. Dat zijn er al 30 meer dan in heel 2016. In zo'n gevallen hebben we de vervuiler dus kunnen achterhalen. Hierbij ligt de focus steeds meer op alternatieve sanctionering. Dat zorgt voor bewustwording en helpt nieuwe feiten te vermijden. Dit jaar gingen alle overtreders op zo'n bemiddeling in. In 2016 waren dat er nog maar 16. Onze aanpak werkt dus", zegt schepen Hilde Vautmans.

In plaats van een boete te betalen, voeren de vervuilers een taak uit. Die moet hen duidelijk maken dat sluikstorten weinig sociaal is en de samenleving opzadelt met heel wat ongemakken. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld dat deze mensen een tijdje meedraaien op het containerpark. Datzelfde containerpark staat ook centraal tijdens de Week van de Handhaving.

"We willen een positieve dynamiek op gang brengen. Vervuiling is in vele gevallen niet alleen een resultaat van slechte wil. Soms weten mensen gewoon niet hoe ze met afval om moeten gaan. Deze week gaan we de bezoekers van het containerpark daarom een handje helpen. Sint-Truiden eert wie sorteert en recycleert is niet toevallig de nieuwe slogan van ons containerpark."

Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden