zaterdag 21 juli 2018

Sint-Truiden: Gazometerstraat wordt fietsstraat (16 september 2017)

De stad Sint-Truiden zal de Gazometerstraat voor de zomer van 2018 inrichten tot fietsstraat. Dat moet de mobiliteitssituatie beter afstemmen op de nieuwe school. Die opent in september 2018 de deuren, wat heel wat extra fiets- en voetgangersverkeer op de been zal brengen.

"Fietsers zullen voorrang krijgen op automobilisten. De snelheid wordt ook beperkt tot 30 km per uur. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig van en naar de nieuwe school kunnen verplaatsen. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is om bij het begin en het einde van de schooltijd het autoverkeer helemaal te laten stilvallen. Samen met schepen van Flankerend onderwijs Hilde Vautmans zullen we verder bekijken hoe we ook andere schoolomgevingen in onze stad nog veiliger kunnen maken," zegt schepen Bert Stippelmans.

"Als stadsbestuur zetten wij resoluut in op verkeersveiligheid. De nieuwe Stationsstraat voorzag al in meer comfort voor de voetgangers en de fietsers. De herinrichting van de Gazometerstraat is een logische volgende stap in de realisatie van deze beleidsvisie. Hoewel de zachte weggebruiker hierin centraal staat, blijven natuurlijk ook auto's nog welkom in onze stad. Die zullen zich alleen een beetje moeten aanpassen aan de fietsers en de voetgangers", aldus burgemeester Veerle Heeren.

Bekijk alle artikels uit Sint-Truiden