Stuur je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 21 januari 2020

Riemst: Huis van het Kind in elke Vlaamse gemeente in 2019 (30 september 2018)

Aan het begin van deze legislatuur ontrolde de Vlaamse Regering een ambitieus plan om tegen 2019 in elke gemeente in Vlaanderen een Huis van het Kind op te richten. Op enkele gemeenten na zijn er nu overal in Vlaanderen Huizen van het Kind of zijn de voorbereidingen getroffen voor een bakermat van preventieve gezins- en opvoedingsondersteuning. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin drukte aan alle deelnemende gemeenten zijn waardering uit op de opendeurdag van het Huis van het Kind in Riemst. Hij deed meteen een laatste oproep aan de laatste overblijvende gemeenten om deel uit te maken van het succesvolle initiatief.

Minister Jo Vandeurzen: "We hebben ervoor gekozen om de Huizen van het Kind te positioneren als speerpunt van het lokale gezinsbeleid in Vlaanderen. Zo namen we de Huizen van het Kind als instrument op in het nieuwe decreet Lokaal Sociaal Beleid, schreven we ze in in de ontwikkelingen naar de eerstelijnszones, linken we ze met het groeipakket, en zullen we het lokaal loket kinderopvang koppelen aan de aanwezigheid van een Huis van het Kind."

Slechts enkele lokale besturen hebben nog geen Huis van het Kind in hun gemeente opgericht of lieten op eerdere oproepen nog niet weten dat ze er initiatief toe namen. Minister Vandeurzen voorziet bijna een miljoen euro om de gemeenten te ondersteunen bij het oprichten van een Huis van het Kind. De gemeenten die nog geen kandidaatstelling indienden roept hij nu op om zich definitief aan te sluiten bij de beweging rond de Huizen van het Kind.

Dat zo goed als elke gemeente in Vlaanderen een Huis van het Kind ter beschikking heeft, is een zegen voor de Vlaamse gezinnen en een sterke prestatie van alle vrijwillige en professionele partners, lokale besturen, voorzieningen en actoren die zich samen willen inzetten om van de Huizen een succesverhaal te maken.

Jo Vandeurzen: "Zo kunnen we samen meer gezinnen nog beter ondersteunen. De werking van de Huizen van het Kind sluit aan bij hoe actoren in gezins- en opvoedingsondersteuning willen samenwerken én bij hoe gezinnen en aanstaande gezinnen ondersteund willen worden. De Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die veel potentieel hebben en het is de bedoeling dat potentieel stelselmatig en heel concreet vanuit de lokale dynamiek in te vullen."Bekijk alle artikels uit Riemst