Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

woensdag 19 december 2018

Riemst: Op- en afrittencomplex 32 officieel geopend (25 augustus 2017)

Op vrijdag 25 augustus hebben Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en burgemeesters Patrick Dewael (Tongeren) en Mark Vos (Riemst) het heringerichte complex 32 in Tongeren en Riemst ingehuldigd.

Burgemeester Patrick Dewael: "De realisatie van dit op- en afrittencomplex is een sprong voorwaarts op het vlak van verkeersveiligheid en -doorstroming. Zeker voor het industrieterrein Tongeren-Oost. Het terrein wordt uitgebreid met 50 hectaren. Om ook dit bijkomende deel goed te ontsluiten wordt er nu snel werk gemaakt van een nieuwe verbindingsweg naar de industriezone die zal aansluiten op de rotonde ter hoogte van de carpoolparking. Hierdoor zal een nog vlottere en veiligere verbinding ontstaan. Met realisatie van deze verbindingsweg zal het, voorlopig, laatste puzzelstuk van deze herinrichting aangelegd worden.”

Burgemeester Mark Vos (Riemst): "De aanleg van deze rotondes verbeteren de verkeersveiligheid van elke weggebruiker en de inwoners van Genoelselderen in het bijzonder. In 2016 gebeurden er in Riemst minder dan 20 letselongevallen per 10.000 inwoners. Als je weet dat het Limburgse gemiddelde op 36 letselongevallen lag, mogen we stellen dat deze aanpak loont."

Volgens Tongers schepen van Mobiliteit, Eddy Manet maakt deze rotonde een vlotte en veilige ontsluiting van diverse functies in de onmiddellijke omgeving mogelijk. "De Pauze, de Genoelsweg en het regionaal industrieterrein Tongeren-Oost takten voorheen direct op de Maastrichtersteenweg aan. Nu is dit veel overzichtelijker en veiliger. Dankzij de toegankelijke bushalte Tongeren Industrie-Oost is de bereikbaarheid van al deze functies eveneens vergroot."

An Christiaens, schepen van Openbare Werken stad Tongeren: "Er is ook een carpoolparking gerealiseerd, duurzame mobiliteit staat immers hoog op onze agenda. In 2018 zal de stad Tongeren de riolering en wegenis op de Genoelsweg aanpakken. We doen dit in samenspraak met het Agentschap Wegen en Verkeer. We hebben bij AWV gepleit voor een (ondertussen geplaatste) tractorsluis aan het einde van de Genoelsweg zodat het sluipverkeer geëlimineerd wordt. We hebben van de gelegenheid ook gebruik gemaakt om de Demerbronstraat en Genoelsweg via signalisatie specifiek voor te behouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs."

Met de mogelijkheid om de carpoolparking op langere termijn definitief aan te leggen en uit te breiden met een vrachtwagenparking, biedt dit project niet alleen vele voordelen voor alle weggebruikers maar ook mooie perspectieven voor de toekomst.

Bekijk alle artikels uit Riemst