www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Riemst: Brand in grotten: tunnelventilator en waterscherm (24 juli 2017)

Vanmorgen is de situatie met betrekking tot de brand in de grotten Cannerberg opnieuw besproken en geëvalueerd. De situatie blijft op dit moment onveranderd, dit wil zeggen dat gecontroleerd uitbranden voorlopig de enige optie is.

Zondagavond heeft de brandweer een waterscherm aangelegd in de ingangen van de grotten langs de Muizenberg in Kanne. Op die manier probeert de brandweer de rookoverlast voor de directe omwonenden te verminderen. Het resultaat is gunstig. Deze maatregel blijft dus gehandhaafd.

De brandweer zet nu ook een krachtige tunnelventilator in, die zuurstof in de gangen zal blazen. Er zal bekeken worden of dit helpt om het hooi sneller gecontroleerd te laten uitbranden. Tijdens deze test zal ook de hitte in de grotten en de stabiliteit gemonitord worden.

Een groevespecialist zal na de test met de tunnelventilator ook de sterkte van de pilaren in de grotten meten, om zo uitsluitsel te geven of het veilig genoeg is om tot bij de hooistapels te geraken met materieel, om zo het hooi alsnog naar buiten te rijden, te spreiden en te blussen.

De situatie wordt van uur tot uur bekeken en geëvalueerd. Ook de luchtkwaliteit wordt op verschillende plaatsen gemeten. De resultaten van deze metingen liggen binnen de normen. Bij rookontwikkeling is er maar één advies: ramen en deuren gesloten houden en het ventilatiesysteem uitschakelen. r in, die zuurstof in de gangen zal blazen. Er zal bekeken worden of dit helpt om het hooi sneller gecontroleerd te laten uitbranden. Tijdens deze test zal ook de hitte in de grotten en de stabiliteit gemonitord worden.

Een groevespecialist zal na de test met de tunnelventilator ook de sterkte van de pilaren in de grotten meten, om zo uitsluitsel te geven of het veilig genoeg is om tot bij de hooistapels te geraken met materieel, om zo het hooi alsnog naar buiten te rijden, te spreiden en te blussen.

Bij rookontwikkeling is er maar één advies: ramen en deuren gesloten houden en het ventilatiesysteem uitschakelen.

Bekijk alle artikels uit Riemst