vrijdag 21 september 2018

Riemst: Geen milieuvergunning voor windturbines in Riemst (6 april 2017)

Op donderdag 6 april 2017 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove om geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van een nieuw windturbinepark (3 windturbines) in Millen (Riemst) aan de Rukkelingenweg. De aanvraag voor milieuvergunning was ingediend door Eneco Wind Belgium nv. "Omwille van de ongunstige adviezen van de verschillende milieu-instanties hebben we beslist geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van alle drie de windturbines," zegt Ludwig Vandenhove.

"Tijdens het openbaar onderzoek werden er 486 schriftelijke bezwaren ingediend. Het advies van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) Afdeling Milieuvergunningen, inclusief het subadvies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), is ongunstig. De locatie van de windturbines is in strijd met de beschermingsbepalingen ten aanzien van beschermde soorten. Het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) is unaniem ongunstig. Op vraag van de exploitant werd er een termijnverlenging van 2 maanden verleend op 9 februari 2017. De exploitant heeft deze termijnverlening gevraagd om alsnog een gunstig subadvies van het ANB te bekomen. Op woensdag 29 maart 2017 ontvingen we een email van het ANB Limburg. De email bevat echter geen vervangend advies, evenmin wijzigt LNE Afdeling Milieuvergunningen haar advies. Ik volg steeds het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC)", zegt Vandenhove. "Los van deze aanvraag blijf ik erbij dat de overheid meer gebiedend zal moeten optreden bij het plaatsen van windmolens. Anders gaan er echt niet meer veel geplaatst worden. Omwonenden halen terecht objectieve, technische elementen aan om tegen de bouw van windmolens te zijn en daar moeten wij rekening mee houden. Maar heel vaak worden er eveneens subjectieve elementen aangehaald, soms zelfs meer dan objectieve. Wij beschikken tegenwoordig over voldoende technische en wetenschappelijke middelen om zo ideaal mogelijk te bepalen waar nog het best windmolens zouden komen in Vlaanderen en Limburg, rekening houdende met milieuaspecten en elementen van ruimtelijke ordening."

Bekijk alle artikels uit Riemst