vrijdag 21 september 2018

Peer: Schoolroute autoluw voor en na schooltijd (13 september 2017)

De veiligheid voor de fietsers verhogen. Dat is het doel van enkele nieuwe maatregelen op de schoolroute tussen Linde en Wauberg. Voor en na schooltijd zal de route worden onderbroken voor gemotoriseerd verkeer in Nieuwdorp. Ook op Bosschel komt een afsluiting om sluikverkeer geen kans te geven. De nieuwe verkeerssituatie gaat in vanaf maandag 18 september. De meest aangewezen route voor autoverkeer tussen de twee dorpen loopt nog steeds via de Meeuwerbaan en Bovenlinde.

In Nieuwdorp komen er verzinkbare paaltjes. Deze zullen elke schooldag omhoog komen van 8 tot 9 uur en van 15 tot 16 uur. Op woensdagmiddag is dat van 12 tot 13 uur. Concreet betekent dit dat het gemotoriseerde bestemmingsverkeer tijdens deze twee uren op schooldagen een kleine omweg zal moeten maken.

Om sluikverkeer tegen te gaan via Bosschel, is het de bedoeling daar een permanente afsluiting voor gemotoriseerd verkeer te plaatsen. De toegelaten snelheid op de schoolroute wordt naar 50 km/u gebracht. Dit sluit realistischer aan bij het type rijweg en de verwachtingen van de weggebruiker.

Bekijk alle artikels uit Peer