www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 18 januari 2019

Peer: Site Hoppenest Linde: Geen verontreiniging (14 juni 2017)

De Stad Peer ontving op 13 juni de resultaten van het bodemonderzoek van de site Hoppe Nest in Linde. Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van een bedreiging voor mens of milieu.

Het Buro voor Bodemonderzoek en Sanering uit Dilsen-Stokkem voerde het onderzoek uit en nam daarbij stalen van de aarde en het grondwater. Na analyse van de stalen zijn er van bepaalde stoffen verhoogde concentraties gevonden, maar deze worden volgens het erkende onderzoekbureau beschouwd als historische verontreiniging. Dit omwille van de ligging van het terrein en de herkomst van de aangevoerde gronden, meer bepaald de regio Noord-Limburg welke historisch belast is met zware metalen. Het onderzoekbureau besluit dan ook dat er geen duidelijke aanwijzing is dat de verhoogde waarden een bedreiging zouden vormen voor mens of milieu.

Omdat het terrein als gevolg van het gebruik in het verleden een mogelijk risico voor asbestverontreiniging inhield, werd ook een onderzoek ter zake verricht. Hierbij werd een visuele inspectie van het terrein gedaan en werden er proefgaten gegraven. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen asbestverontreiniging aanwezig is.

Bekijk alle artikels uit Peer