www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Peer: Familiehulp Peer kiest voor nieuwe regiowerking en nieuwe huisstijl (7 maart 2017)

Familiehulp kiest voor een vernieuwde regiowerking en een nieuwe huisstijl. Zo wil de thuiszorgorganisatie haar ruime aanbod nog dichter bij de mensen brengen. "Familiehulp is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of huishoudelijke hulp nodig heeft."

Het zorglandschap is de laatste jaren sterk aan het evolueren. "Naast de opkomst van commerciële spelers zien we dat mensen nieuwe verwachtingen ontwikkelen rond zorg en welzijn", zegt Erna Vaesen, regiodirecteur bij Familiehulp Peer. "Zowel de jongere generatie als de babyboomers die nu massaal de arbeidsmarkt verlaten, zijn mondiger en kritischer geworden en zoeken gerichte zorg op maat van hun specifieke behoeften. En dat zowel voor zichzelf als voor hun naasten. Hierdoor komt het traditionele zorgaanbod stilaan onder druk. Mensen verwachten passende zorg op het moment dat zij die nodig hebben. Bovendien willen zij in hun eigen omgeving een beroep kunnen doen op zorg."

"Als thuiszorgorganisatie spelen we daar op in en denken we na hoe we de levenskwaliteit van alle mensen kunnen verbeteren. Familiehulp wil daarom duidelijk tonen dat het een ruim aanbod heeft voor iedereen. Zowel jonge gezinnen, tweeverdieners, alleenstaanden, ouderen, mantelzorgers of mensen met een zorgbehoefte: iedereen kan bij Familiehulp terecht voor gerichte zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. In welke fase van het leven je je ook bevindt."

Om dit te realiseren, kiest Familiehulp voor een vernieuwde regiowerking. "Daarbij opteren we voor zelforganiserende wijkteams die samen de zorg en verantwoordelijkheid voor hun cliënten dragen. Zo worden zowel de zorgvragers als de zorgverleners echte partners in het zorgtraject. Ons ruime aanbod voor iedereen en de nabijheid bij onze cliënten en hun mantelzorgers vatten we krachtig samen in onze nieuwe slagzin: we zijn er voor jou."

Naast de regiowerking kiest Familiehulp voor een nieuwe huisstijl, met een nieuw logo, nieuwe kleuren en een nieuwe website.

Zo verschuiven de hoofdkleuren van het traditionele groen naar meer blauwere tinten. "We kiezen voor een hoofdkleur die geassocieerd wordt met vertrouwen, kennis en een sterk merk. Ons nieuwe logo verwijst naar onze ambitie om een leven lang bij de mensen aanwezig te zijn. Zo staat de cirkel symbool voor de hele levenscyclus en straalt hij tegelijk verbondenheid uit. Tegelijk blijven de herkenbare elementen uit ons oude logo behouden, als verwijzing naar de sterke merknaam die Familiehulp is. Vanaf vandaag siert het nieuwe logo de gevel van ons gebouw De Oude Melkerij op het Burgemeester Dupontplein."

"Met onze nieuwe website plaatsen we ons divers zorgaanbod gericht in de kijker en profileren we ons als een aantrekkelijke werkgever", gaat Erna Vaesen verder. "Als thuiszorgorganisatie zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde en talentvolle medewerkers. We zetten onze vele vacatures in de kijker en onderstrepen het belang dat we hechten aan opleidingen, talentontwikkeling en begeleiding op de werkvloer. Op de nieuwe website komt er ook ruimte voor onze samenwerkingsverbanden met andere actoren uit de zorgsector."
Bekijk alle artikels uit Peer