info@limburgnieuws.be -

vrijdag 14 augustus 2020

Overpelt: Nieuw directieteam aan de slag bij Sint Oda (16 november 2018)

Grote veranderingen bij Dienstencentrum Sint Oda uit Overpelt. Gelijktijdig met de recente oplevering van zes nieuwbouwpaviljoenen, bouwde Sint Oda ook aan een nieuwe interne structuur. Algemeen directeur Lut Smeets wordt voortaan bijgestaan door drie nieuwe directeurs die zich elk gaan focussen op één van de pijlers van de organisatie: Zorg, Zorgondersteuning en Innovatie & Projecten.

De zorg- en welzijnssector is in volle evolutie. De introductie van de persoonsvolgende financiering (PVF) in 2017 vraagt om een andere kijk op zorg en maakt dat organisaties zich slagkrachtiger en flexibeler moeten opstellen. Met het oog op verdere professionalisering, zet algemeen directeur Lut Smeets in op een nieuwe organisatiestructuur en kiest ze voor een klein, maar dynamisch directieteam.

Waut Nickmans vervult de rol van directeur Zorg, Leen Hulshagen is directeur Innovatie & Projecten, en Stijn Paesmans versterkt op zijn beurt het directieteam als directeur Zorgondersteuning.

Waut Nickmans verdiende zijn sporen in de zorgsector. Hij startte zijn loopbaan als opvoeder om nadien bij Lunet zorg, een grote Nederlandse zorgaanbieder ervaring op te doen met de invoering van persoonsvolgende financiering. Gefascineerd door de nieuwe manier van werken en met een rugzak vol ervaringen, trok hij naar het GielsBos in Gierle. In eerste instantie om er als coördinator een vraaggerichte dagbesteding mee aan te sturen. Maar de laatste jaren bood hij ondersteuning aan experimenterende teams. Het afgelopen jaar stond de nieuwe procesgerichte manier van organiseren met zelfsturende teams centraal in zijn job. Waut Nickmans treedt 5 november in dienst en is als directeur Zorg verantwoordelijk voor het uitstippelen van het zorgbeleid en de concrete vertaling hiervan naar de werkvloer.

Leen Hulshagen startte na haar studies in de Biomedische Wetenschappen en een doctoraat in de Farmaceutische Wetenschappen met lesgeven. Eerst als leraar in de Gezondheidswetenschappen, later ook in het secundair en hoger onderwijs. Daarna werkte ze meer dan 7 jaar in de Limburgse Apothekers Vereniging op de dienst Beroepsontwikkeling. Ze groeide er door van medewerker tot teamleider om in allerlei projecten de meerwaarde van de rol van apotheker aan te tonen. Gedurende die periode verdiepte zij zich in alles wat digitale gegevensindeling en eHealth aanbelangt. Binnen Sint Oda zal zij zich als directeur Innovatie & Projecten vanaf 10 december toeleggen op de uitbouw van innovatieve projecten voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, waardoor het dienstencentrum koploper wil blijven binnen de sector.

Stijn Paesmans vervoegt begin januari als directeur Zorgondersteuning het directieteam. Na zijn opleiding Handelsingenieur werd hij wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven. Daarna werkte hij een zestal jaar voor ING in Antwerpen, voornamelijk als projectleider. Iets meer dan tien jaar geleden nam zijn loopbaan een andere wending toen hij als adjunct-directeur in de welzijnssector terecht kwam. Meer bepaald bij Welzijnsregio Noord-Limburg, een koepelvereniging van 9 Noord-Limburgse OCMW's. Het afgelopen decennium zette hij zijn schouders onder de verdere uitbouw van deze organisatie. Binnen Sint Oda is hij als directeur Zorgondersteuning verantwoordelijk voor alle ondersteunende organisatieprocessen.


INFO
Dienstencentrum Sint Oda, onderdeel van VZW Stijn, biedt een ruim en gevarieerd zorgaanbod voor mensen met een matig tot diep verstandelijke of meervoudige beperking. De dienstverlening bestaat uit woonopvang en dagopvang voor kinderen en volwassen met daartussen nog allerlei mogelijke tussen- of mengvormen. Voor mensen met bijkomende gedragsproblemen of psychische problemen heeft Sint Oda een observatie- en behandelingsleefgroep. Sint Oda beschikt hiervoor over 4 locaties. Het grootste deel wordt gerealiseerd op de campus aan de Breugelweg 200 in Overpelt. Daarnaast zijn er ook nog 3 leefgroepen buiten het terrein, namelijk telkens een tweewoonst in Hamont-Achel, Lommel en Overpelt.


Op de foto vlnr: Waut Nickmans, Lut Smeets, Stijn Paesmans en Leen Hulshagen.

Bekijk alle artikels uit Overpelt