www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Overpelt: Integratie Revalidatie en MS Centrum en het Mariaziekenhuis (21 december 2017)

Het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum, beiden gelegen in Overpelt, werken al jaren samen op verschillende domeinen zoals ziekenhuishygiëne, apotheek en IT. Om deze samenwerking meer gestalte te geven, ondernamen beide instellingen in 2017 verschillende acties om te werken richting een volledige integratie.

Het doel was steeds een zo optimaal mogelijke werking van alle medische en niet-medische diensten van beide instellingen. De finale stap in dit proces is dinsdagavond gezet. De Algemene Vergadering van het Mariaziekenhuis en van het Revalidatie & MS Centrum hebben de laatste formaliteiten goedgekeurd waardoor beide organisaties vanaf januari onder één overkoepelende vzw vallen met één raad van bestuur en één directiecomité.

"Van een fusie kunnen we niet spreken, wel van een integratie, omdat beide instellingen hun eigen erkenningsnummer dienen te behouden. Dit omdat het Mariaziekenhuis onder Federale bevoegdheid valt, en het Revalidatie & MS Centrum onder Vlaamse bevoegdheid. Deze volledige integratie past in het herdenken van de gezondheidszorg in ons land."

De patiënt zal weinig merken van de integratie en de dienstverlening blijven ervaren zoals die nu is. Elke campus behoudt zijn sterktes en eigenheid op gebied van chronische en acute zorg.

Bekijk alle artikels uit Overpelt