Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zondag 16 december 2018

Overpelt: Gemeenteraden Neerpelt en Overpelt nemen principiële beslissing tot fusie (26 juni 2017)

De gemeenteraden van Neerpelt en Overpelt gaven op maandag 26 juni hun goedkeuring aan het principieel voorstel tot samenvoeging van beide gemeenten. Het gaat om een intentieverklaring met de bedoeling om uiterlijk 31 december 2017 een definitieve beslissing te nemen over de fusie. De principiële goedkeuring is voor beide gemeentebesturen het startsein om samen aan de praktische uitwerking van de nieuwe gemeente te beginnen. In juli en augustus zullen 9 infoavonden georganiseerd worden, één in elke deelkern.

"Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ontstaat op 1 januari 2019 centraal in Noord-Limburg een nieuwe, slagkrachtige gemeente. Deze zal 8360,5 ha groot zijn en meer dan 32.000 inwoners tellen. De nieuwe gemeente heeft alles om een financieel sterke gemeente te zijn die gewapend is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en die de dienstverlening voor de inwoners verder zal kunnen uitbouwen."

"Overpelt en Neerpelt hebben reeds heel wat gemeen. Bovendien hebben beide gemeenten ieder sterke kenmerken die we ook in de toekomst willen garanderen en verder uitbouwen, met als resultaat een nieuwe gemeente waar mensen graag wonen en zich huis voelen. De nieuwe gemeente moet mogelijkheden scheppen om de dienstverlening aan inwoners en verenigingen naar een nog hoger niveau te tillen. Door het participatie- en dorpenbeleid verder te zetten en te verdiepen betrekken we de inwoners en versterken we de eigenheid van de deelkernen."

"Ongetwijfeld roept de fusie vragen op bij de inwoners. Daarom willen we tijdens het fusieproces graag naar de inwoners toe gaan om hen te informeren en te luisteren naar hun vragen en bezorgdheden. Vragen die voor vele mensen brandend actueel zijn willen we graag kennen, zodat we samen met onze inwoners kunnen werken aan onze nieuwe sterke gemeente."

In juli en augustus zijn er 9 infoavonden. Iedereen is welkom op een datum en locatie naar keuze. Het aanvangsuur is telkens 19.30 uur.

Maandag 3 juli Herent - O.C. De Vranken

Woensdag 5 juli Sint-Huibrechts- Lille - O.C. Sint-Hubertus

Vrijdag 7 juli Holheide - Zaal Holheide

Maandag 10 juli Lindel-Hoeven - Den Drossaerd

Dinsdag 11 juli Grote Heide - O.C. Pax

Woensdag 12 juli Overpelt-Fabriek – De Schakel

Donderdag 13 juli Boseind - O.C. De Kentings

Woensdag 23 augustus Neerpelt centrum - Atrium Dommelhof

Donderdag 24 augustus Overpelt centrum - CC Palethe


INFO
http://www.fusieneerpeltoverpelt.be


Bekijk alle artikels uit Overpelt