zondag 23 september 2018

Overpelt: Herschikking dagelijks bestuur Revalidatie & MS Centrum en het Mariaziekenhuis (7 juni 2017)

Vanaf 1 juli 2017 verandert de samenstelling van het dagelijks bestuur van zowel het Revalidatie & MS Centrum als het Mariaziekenhuis. Marc Vanderbeeken, huidig algemeen directeur in het Revalidatie & MS Centrum, wordt vanaf 1 juli 2017 de nieuwe financieel administratief directeur. Hierdoor hebben de raden van bestuur van beide instellingen beslist om tijdelijk een bijna identiek directiecomité aan te stellen totdat de integratie een feit is.

"Vanderbeeken startte zijn loopbaan als financieel controller in de privé sector. Na drie jaar maakte hij de overstap naar het Mariaziekenhuis waar hij gedurende 10 jaar beleidsadviseur was. In 2014 nam hij de functie van algemeen directeur van het Revalidatie & MS Centrum op zich. Zijn opleiding, loopbaantraject en grondige kennis van beide instellingen maken hem de geknipte persoon voor deze functie."

Door de overstap van Vanderbeeken naar de functie van financieel administratief directeur, neemt Bernard Himpens, algemeen directeur van het Mariaziekenhuis, tijdelijk de functie van algemeen directeur van het Revalidatie & MS Centrum op zich tot aan de beoogde volledige integratie op 1 januari 2018.

Concreet betekent dit dat Bernard Himpens (algemeen directeur), Chris Swaelen (verpleegkundig paramedisch directeur), Annelies Heens (directeur personeel & organisatie), Dirk Van Gorp (facilitair directeur) en de nieuw aangestelde financieel administratief directeur Marc Vanderbeeken ook in het directiecomité van het Revalidatie & MS Centrum zetelen.

Rik Verroken blijft hoofdgeneesheer/medisch directeur in het Mariaziekenhuis en Bart Van Wijmeersch blijft deze functie in het Revalidatie & MS Centrum uitoefenen. Volgens de ziekenhuiswet moet elke voorziening met een eigen erkenningsnummer zijn eigen hoofdgeneesheer/medisch directeur hebben. Voorts blijft Jos Bollen, kwaliteitscoördinator in het Mariaziekenhuis, de vergaderingen van het directiecomité in het Mariaziekenhuis volgen.

"De laatste jaren is de nood aan het stroomlijnen van de complexe logistieke processen toegenomen. De nakende integratie van beide instellingen is het ideale moment om deze complexe processen, en de eventuele optimalisatie ervan, in kaart te brengen. Dit vergt een diepgaande kennis en expertise. De raad van bestuur heeft beslist deze functie toe te vertrouwen aan Stephan Geys. Hij is momenteel facilitair coördinator in het Revalidatie & MS Centrum."

De volgende maanden zal er nog intens overleg zijn tussen alle geledingen, overlegorganen, medewerkers en artsen van het Mariaziekenhuis en het Revalidatie & MS Centrum. Het streefdoel van beide instellingen blijft om op 1 januari 2018 op te gaan in één vzw, met één raad van bestuur en één directiecomité.

Bekijk alle artikels uit Overpelt