info@limburgnieuws.be

vrijdag 3 april 2020

Oudsbergen: Oudsbergen investeert 42 miljoen (24 december 2019)

De komende jaren gaat de gemeente 42 miljoen euro investeren in onder meer wegen, fietspaden en gebouwen. De belastingen blijven behouden, ook al stijgen de bijdragen aan de politie- en brandweerzone en dalen de gemeentelijke inkomsten door tax shift.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat was onze slagzin toen we in 2016 ons fusieonderzoek aankondigden", zegt burgemeester Lode Ceyssens. "Maar we wilden verder gaan dan zomaar twee gemeenten in elkaar schuiven en deze unieke kans gebruiken om onze ambities in werkelijkheid om te zetten. Dat zien we in de meerjarenplannen 2020-2025 van gemeente, OCMW en onze twee autonome gemeentebedrijven."

"De belastingen in Oudsbergen blijven deze legislatuur op 838 voor de gemeentelijke opcentiemen en 6,5 procent voor de personenbelasting. De gemiddelde personenbelasting in Vlaanderen bedraagt 7,2 procent, de gemiddelde onroerende voorheffing ligt op 880 opcentiemen."

"In de plaats van tussen te komen in de afvalfactuur zetten we in op duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld premies voor de aanleg van een groendak, de installatie van een warmtepomp of herbruikbare luiers."

Wat vooral in het oog springt, zijn de vele investeringen in gebouwen. "We voorzien 5 miljoen euro voor de nieuwe technische dienst, trekken 8,8 miljoen euro uit voor een nieuwe sporthal in Opglabbeek, 1,2 miljoen voor de inrichting van de nieuwe bib, 4,5 miljoen voor de renovatie van de Commanderij, 2 miljoen voor de buitenwerken aan de kerk in Meeuwen en nog tal van kleinere projecten."

Ook voor wonen in Oudsbergen worden er heel wat middelen uitgetrokken. "We voorzien enkele strategische aankopen van gronden en woningen, bijvoorbeeld de Weg naar Helchteren, de omgeving van de Vona en in de woonzorgzone in Opglabbeek. We trekken ook een miljoen euro uit voor de herinrichting van de site van de voormalige rijkswachtkazerne en het gebied op de hoek van de Dorpsstraat en de Weg op Bree in het centrum van Meeuwen."

Verkeersveiligheid neemt met 8,3 miljoen euro een grote hap uit het investeringsbudget. "We gaan fietspaden aanleggen langs de Grote Baan, de N73 in Ellikom van Bree naar Peer, waarin ook Oudsbergen initiatief heeft genomen op het grondgebied Peer en Bocholt. De laatste grondaankopen worden momenteel afgerond zodat er volgend jaar eindelijk kan begonnen worden. Er komen ook fietspaden langs de Wijshagerkiezel, de Weg naar Opitter, op het industrieterrein in Opglabbeek, de Kruisstraat, de Weg naar Opoeteren, de Weg naar Zwartberg en de Peerderbaan."

Jaarlijks wordt er 1 miljoen euro uitgetrokken voor het vernieuwen en onderhouden van de wegen. Voor de herinrichting van het bedrijventerrein wordt volgend jaar bijna 3 miljoen euro voorzien. "We trekken ook 1 miljoen euro uit voor slimme camera’s op strategische plaatsen. Dan denken we aan camera’s voor trajectcontrole, maar ook om rondreizende dievenbendes te onderscheppen of sluikstorters op heterdaad te betrappen."

Bekijk alle artikels uit Oudsbergen