www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

donderdag 20 juni 2019

Opglabbeek: Installatievergadering gemeenteraad Oudsbergen op 2 januari (29 december 2018)

De installatievergadering van de gemeenteraad van Oudsbergen vindt plaats op woensdag 2 januari om 20 uur in den Ichter te Opglabbeek. Deze installatievergadering is openbaar. Aansluitend vindt ook de eerste vergadering van de nieuwe OCMW-raad plaats. Tijdens deze vergadering worden de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale dienst verkozen.

Agendapunten gemeenteraad:

Kennisgeving van de geldigverklaring van de verkiezingen
Mededeling over de benoeming en eedaflegging van de burgemeester
Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde
Vaststelling van de fracties
Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
Verkiezing van de schepenen
Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

Agendapunten raad voor maatschappelijk welzijn:
Kennisneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn
Kennisneming voorzitter raad voor maatschappelijk werk
Kennisneming samenstelling en voorzitter vast bureau
Verkiezing van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst


Bekijk alle artikels uit Opglabbeek