maandag 27 juni 2016 | Nieuws uit Limburg (B) - - Persberichten: info@limburgnieuws.be - - @limburgnieuwsbe (twitter) - -

Kies je stad/gemeente

Opglabbeek: Recreatieoord Wilhelm Tell Opglabbeek mag uitbreiden


17/05/'13 - De provincieraad stelt in de vergadering van 15 mei 2013 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Wilhelm Tell definitief vast. “Met deze definitieve vaststelling is er eindelijk duidelijkheid over de uitbreiding van het recreatieoord Wilhelm Tell in Opglabbeek. Het dossier sleept al enkele jaren aan, ik ben dan ook bijzonder tevreden dat we het PRUP vandaag definitief kunnen vaststellen. Het recreatieoord krijgt uitbreidingsmogelijkheden zodat alle kansen op vlak van toerisme, vrije tijd en economie benut kunnen worden. De uitbreiding zal een boost geven aan de regio en voor tewerkstelling zorgen. Aangezien toerisme voor onze provincie een belangrijke economische hefboom is, wil ik binnen de bevoegdheden van Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Planning mogelijkheden en ruimte voor toerisme creëren", aldus gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Inge Moors.

Ook gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens is positief: “Toerisme is een zeer belangrijke economische sector voor Limburg, goed voor 9% van de werkgelegenheid in onze provincie. Het is een sector die ondanks de crisis erg stabiel blijft. Toeristisch ondernemerschap is een enorme troef van Limburg. Maar daarbij is ruimte voor toerisme en recreatie cruciaal. Door deze uitbreiding krijgt deze onderneming de slagkracht die ze nodig heeft om duurzaam te blijven. We moeten ondernemers kansen geven om te groeien, uiteraard met respect voor onze natuur. Ruimte, natuur en ondernemerschap zijn immers allemaal bouwstenen voor de welvaart van onze provincie en voor het welzijn van de Limburgers.”

De Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Procoro) bundelde alle adviezen en bezwaren en adviseert over te gaan tot de definitieve vaststelling van het PRUP toeristisch-recreatief knooppunt type IIa ‘Wilhelm Tell’. Wel werden nog enkele aanpassingen doorgevoerd. Belangrijk is dat er een bijkomende bepaling is opgenomen om een meer natuurlijke omgeving en een groenere aanblik te realiseren.

“Als provinciebestuur willen wij een uitbreiding mogelijk maken die respect heeft voor de waardevolle natuur in de Bosvallei. Daarom zijn diverse maatregelen genomen zoals het aanleggen van groene buffers. Door het recreatieoord landschappelijk in te passen in de omgeving streven we een kwaliteitsvolle en duurzame ontwikkeling na zowel ruimtelijk, toeristisch, sociaal-economisch als ecologisch”, aldus gedeputeerden Moors en Philtjens.

Het Recreatieoord Wilhem Tell is een 4-sterren-verblijfspark dat gelegen is in Opglabbeek. Het park is vandaag een 2 hectare groot en bestaat uit kampeerplaatsen, openluchtzwembaden en een binnenzwembad. Een uitbreiding was absoluut noodzakelijk om het park economisch rendabel te houden. In totaal is er plaats voor een 250-tal campingplaatsen. Naast de uitbreiding worden ook enkele gebouwen gerenoveerd. Het openluchtzwembad krijgt een nieuwe ligweide.

Foto Recreatieoord Wilhelm Tell Opglabbeek mag uitbreiden (17 mei 2013)

Bekijk alle artikels uit Opglabbeek

Deel / Bewaar Deel / Bewaar / Email
Limburgnieuws.be © 2001 - 2016
Berichten en foto's van Limburgnieuws.be mogen op geen enkele wijze verspreid worden, in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming en overeenstemming van de hoofdredactie. Alle materialen op de site komen van vrijwillige medewerkers.