www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 22 maart 2019

Neerpelt: Investeringen in Valleigebied Kolisbos (27 februari 2018)

Neerpelt en Bocholt gaan samen met de Vlaamse overheid en Europa fors investeren in het valleigebied in het Kolisbos. Er zal gewerkt worden aan de bedding van de Dorperloop en aan de oevers van waterpartijen om de verdroging van de vallei tegen te gaan. Zo krijgen de fauna en flora nieuwe kansen.

Het Kolisbos wordt doorgesneden door de Dorperloop. Deze voert regen- en grondwater snel af, waardoor de van oorsprong natte vallei verdroogt. De schrale broekbossen die in de vallei voorkomen, lijden hieronder. Daarom slaan de gemeenten Neerpelt en Bocholt de handen in elkaar om samen met het Regionaal Landschap Lage Kempen en het Agentschap voor Natuur en Bos de vallei opnieuw te vernatten.

De belangrijkste ingreep is de verhoging van de beekbedding van de Dorperloop. Zo zal de beek het grondwater minder snel afvoeren en kunnen de broekbossen zich herstellen. Ook krijgt de natte heide nieuwe kansen. De open plekken waar natte heide zich zal herstellen zorgen voor variatie in licht, plantengroei en structuur in het bos. Deze variatie is broodnodig voor Europees beschermde vogel- en vlindersoorten.

Verder zal er gewerkt worden aan de steile oeverranden van enkele waterpartijen, waardoor er een zone met ondiep water ontstaat. Die is heel belangrijk voor onder meer kikkers, libellen en juffers. Ook heel wat zeldzame planten zullen hier groeien.

De totale kosten van de werken worden geraamd op 55.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid en Europa elk 22.000 euro subsidiƫren. Op het Neerpelts grondgebied worden de meeste beheerwerken uitgevoerd. Daarom neemt gemeente Neerpelt 8000 euro voor zijn rekening. De gemeente Bocholt investeert 3000 euro. De administratieve procedure is reeds opgestart. Zodra de nodige vergunningen zijn verleend en de verplichte studies zijn afgerond, kunnen de werken van start gaan.


Bekijk alle artikels uit Neerpelt