dinsdag 25 september 2018

Neerpelt: Neerpelt en Overpelt zoeken naam voor nieuwe gemeente (3 september 2017)

Inwoners van Neerpelt en Overpelt kunnen zich vanaf nu kandidaat stellen voor de volksjury die drie namen zal selecteren uit alle ingediende voorstellen. Vervolgens zullen alle inwoners hun stem mogen uitbrengen op één van deze drie voorgestelde namen. Aansluitend nemen de beide gemeenteraden op 18 december 2017 een definitieve beslissing over de fusie.

In elk van de 9 deelkernen vond een informatievergadering plaats. De burgemeesters Jaak Fransen en Raf Drieskens legden de beweegredenen uit. Fusiecoördinator Frank Smeets vervolgde met een toelichting bij de volgende te nemen stappen. In totaal namen 900 mensen deel aan deze vergaderingen. Tijdens de vragenronde kwamen veel voor de hand liggende en ook minder evidente vragen naar boven: over de naam, straatnamen, het gemeentehuis, de subsidies aan verenigingen, fiscaliteit,... De vragen met mogelijke antwoorden werden gepubliceerd op de website http://www.fusieneerpeltoverpelt.be.

Op 18 december 2017 wordt aan beide gemeenteraden de definitieve beslissing tot fusie voorgelegd. Die beslissing houdt een vraag aan het Vlaams Parlement in om zowel de nieuwe gemeente te erkennen als de twee oude op te heffen. Tegen die tijd is een nieuwe naam nodig.

Bij de nieuwe gemeente hoort een passende naam: iets wat verwijst naar onze eigenheid, naar wat ons verbindt en naar wat ons onderscheidt van andere gemeenten.

In de fusiegemeente zullen 32 000 mensen wonen. "Zoals we nu met veel trots zeggen dat we van Neerpelt of Overpelt zijn, willen we graag dat iedereen in de toekomst met evenveel trots zegt in de nieuwe gemeente te wonen. We willen al onze inwoners betrekken bij de keuze van een nieuwe naam."

Een volksjury van 32 personen (1 persoon per 1000 inwoners) zal vervolgens op zaterdag 7 oktober het aantal mogelijke namen herleiden tot drie. Deze volksjury zal bestaan uit vijf vertegenwoordigers van de cultuurraden en heemkundige kringen van beide gemeenten en 27 willekeurig gekozen inwoners van minstens 16 jaar die zich kandidaat stellen. Bij de samenstelling van de jury trachten we rekening te houden met een gelijke vertegenwoordiging van beide gemeenten, van geslacht en van leeftijdscategorie. De loting van de volksjury vindt plaats op zaterdag 16 september om 11 uur in de cafetaria van S&R Dommelslag.

Wie in de volksjury wil zetelen, kan zich tot en met vrijdag 15 september kandidaat stellen via http://www.fusieneerpeltoverpelt.be of via het invulformulier aan de balie van het gemeentehuis in Neerpelt en CC Palethe in Overpelt.

Bekijk alle artikels uit Neerpelt