zondag 23 september 2018

Neerpelt: Extra gemeenteraad: Fusie Overpelt en Neerpelt (16 juni 2017)

Overpelt en Neerpelt hebben het voornemen te fusioneren. Dat is het voorstel dat voorgelegd zal worden op de extra gemeenteraadszittingen in beide gemeenten op maandag 26 juni. Het gaat om een intentieverklaring. De fusie is een feit na een definitieve beslissing voor 31 december van dit jaar. En dan ontstaat er na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 op 1 januari 2019 een nieuwe krachtige gemeente in Noord-Limburg: een gemeente van 8360,5 ha met meer dan 32000 inwoners (Overpelt + 15000, Neerpelt +17000).

"Een gemeente met meer bestuurskracht die haar inwoners nog beter en nog efficiënter van dienst kan zijn en die met meer mogelijkheden de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst kan aanpakken. Voor de inwoners zal er trouwens niet zo heel veel veranderen. De dienstverlening blijft waar die nu is: dicht bij de mensen. Na de gemeenteraad van 26 juni kan de praktische uitwerking van de nieuwe gemeente beginnen."

"De schaalvergroting brengt heel wat voordelen met zich mee. Vooreerst is er de schuldvermindering vanwege de Vlaamse Overheid. Die bedraagt 500 euro per inwoner. Dat zou samen 16 miljoen euro betekenen voor de fusiegemeente. De grotere schaal maakt
aankopen goedkoper en kan bijdragen tot een efficiëntere aanwervingspolitiek. Het leidt uiteindelijk tot een bestuur met meer expertise en meer efficiëntie en dat komt de inwoners alleen maar ten goede. En tot slot: de nieuwe gemeente kan met meer mogelijkheden de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst aanpakken. Organisatorisch zullen er op korte termijn nog heel wat watertjes doorzwommen moeten worden. Het huidige personeel mag in ieder geval gerust zijn. Er zullen ingevolge de fusie
geen mensen hun werk verliezen. Iedereen is nodig. Er is dus behoud van werkgelegenheid en dat is een sterke troef vandaag de dag. Jobinhouden kunnen en zullen wel veranderen, maar dat geeft ook weer mogelijkheden op verdere groei en ontplooiing."

De burgemeesters maken zich in ieder geval sterk: "De samensmelting is veel sterker dan apart. Het is nu aan de gemeenteraden om op 26 juni het debat te voeren en een principieel standpunt in te nemen."


Bekijk alle artikels uit Neerpelt