Mail je artikel met foto: info@limburgnieuws.be

dinsdag 20 augustus 2019

Maaseik: Twee uur gratis parkeren in ondergrondse parking Kloosterbempden (16 maart 2019)

"De situatie van dreigende leegstand en de onduidelijkheid over het parkeren op de Markt moeten onmiddellijk aangepakt worden. Als college willen we dan ook onze verantwoordelijkheid nemen en enkele tijdelijke maatregelen voorstellen aan de gemeenteraad in afwachting van het nieuwe parkeerbeleidsplan", zegt burgemeester Johan Tollenaere.

De Stad kreeg verontrustende berichten dat er een acute dreiging van leegstand zou komen in Kloosterbempden. De burgemeester bevoegd voor ruimtelijke ordening, schepen Vereecken voor lokale economie en parkeerbeleid en schepen Custers voor financiën hebben een overleg gehad met de eigenaars van Kloosterbempden (de vastgoedbeheerders Groep Teychené en Heemloc (Hepperstaete)) over de toekomstvisie en de leefbaarheid van de site.

Aan de gemeenteraad en aan de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik wordt een voorstel gedaan om 2u gratis te parkeren in de ondergrondse parking van Kloosterbempden vanaf 1 april 2019. Ook worden er engagementen genomen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 15-20 parkeerplaatsen bovengronds te realiseren in afwachting van aanpassingen aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

"Ook de onduidelijke parkeersituatie op de Markt pakken we aan. De discussie over parkeren op de buitenring moet stoppen. In afwachting van het nieuwe parkeerbeleidsplan wordt een tijdelijke maatregel voorgesteld aan de gemeenteraad om zowel op de binnen- als de buitenring reglementair en betalend te kunnen parkeren. Als college vinden we de inspraak van de bewoners en handelaars heel belangrijk zodat alle ideeën, suggesties en bezorgdheden gedeeld kunnen worden in de opmaak van dit nieuwe parkeerbeleidsplan. Hiervoor zullen binnenkort de nodige stappen genomen worden."


Bekijk alle artikels uit Maaseik