Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Maaseik: Fietspaden tussen Gruitrode en Opoeteren (24 november 2016)

Op de Weg naar Opoeteren, tussen de rotonde in Gruitrode centrum en de gemeentegrens met Opoeteren, vinden vanaf begin 2017 ingrijpende werken plaats. Over de volledige lengte wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. Daarnaast krijgt de weg fietspaden, die door groen van de rijbaan gescheiden worden, en beveiligde fietsoversteken aan de kruispunten.

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Per fase gaan eerst de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen te verleggen en vernieuwen. Deze werken vinden voornamelijk plaats in de bermen en voetpaden en hebben slechts minimale impact op het verkeer. Vervolgens wordt gestart met de aanleg van de riolering en de vrij liggende fietspad.

Op donderdag 17 november vond in Zaal Elckerlyc in Neerglabbeek een bewonersvergadering plaats over de aanleg van riolering en fietspaden langs de Weg naar Opoeteren en Weg naar Opitter.

Ook de Weg naar Opitter (tot aan huisnummer 41) en de Groenstraat (tot aan de Haagweg) worden mee heraangelegd.

Bekijk alle artikels uit Maaseik