www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Maaseik: Netwerkevent Slim aan het werk (22 november 2016)

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Sociale Economie Maasland organiseerde in samenwerking met VDAB een infosessie rond tewerkstellingsmaatregelen voor zaakvoerders in het Maasland. Zo"n 50 aanwezigen werden op de hoogte gebracht over de nieuwe doelgroepenverminderingen die van kracht zijn gegaan vanaf 1 juli 2016.

Voorzitter Mieke Ramaekers: "Kortingen op socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers moeten breder gekend zijn. Dit kan het aanwerven van jonge en oudere werknemers stimuleren, groepen waarin de werkloosheid relatief hoog is en waarbij dergelijke lastenverlaging ervoor kan zorgen om deze werkzoekenden aantrekkelijker te maken bij werkgevers."


De aanwezigen kregen daarnaast ook informatie over de diverse mogelijkheden van stages en werkplekleren. Ter afsluiting kregen de aanwezigen een interessante rondleiding in de vestiging van Bewel in Maaseik en werd kennisgemaakt met de sociale economie tijdens een netwerkreceptie.


Bekijk alle artikels uit Maaseik