info@limburgnieuws.be

donderdag 2 april 2020

Lummen: EHBO- en brandweercursus voor jeugdverenigingen (12 november 2019)

Op vraag van de Lummense jeugdraadsleden werd er een EHBO- en brandweercursus op touw gezet voor jeugdverenigingen. Als hartveilige gemeente met momenteel 12 defibrillatietoestellen in eigen beheer kon het gemeentebestuur van Lummen deze vraag alleen maar toejuichen. Daarnaast was ook brandpreventie in de jeugdlokalen een zeer belangrijk punt dat niet onbesproken mocht blijven.

Gedurende de EHBO-cursus op 11 oktober werd er door het team van Rode Kruis Lummen toelichting gegeven over het gebruik van een AED-toestel. Samenhangend hoorde daarbij ook de technieken van reanimatie. Als eerst werd de theorie rond eerste hulpverlening toegelicht, gevolgd door de theorie rond reanimatie (borstcompressies en beademing). Na elk stukje theorie was er voldoende ruimte om te oefenen: ademhaling controleren, borstcompressies en beademing uitvoeren bij volwassenen, kinderen en baby’s en het gebruik van een AED-toestel. Er werd de nodige tijd genomen om alles van begin tot eind te oefenen.

Ook de brandweercursus die 8 november plaatsvond, ging van start met een theoretisch gedeelte. Naderhand vonden de praktijkoefeningen plaats. Van een simulatie van een frietketelbrand tot het gebruik van de brandblustoestellen. Dit werd allemaal aangehaald door de vrijwilliger van de brandweer.

Als afsluiter van de brandweercursus schonk het gemeentebestuur van Lummen een blusdeken aan alle deelnemende jeugdverenigingen. Het was een zeer leerrijke cursus en de deelnemers waren uiterst tevreden over dit initiatief.

Bekijk alle artikels uit Lummen