info@limburgnieuws.be -

maandag 10 augustus 2020

Lummen: Ongunstig advies voor twee windmolens (13 augustus 2019)

Momenteel staan er op Lummens grondgebied 8 windmolens met een totale productie van groene energie die het verbruik van ongeveer 4000 gezinnen dekt. Deze windmolens staan op locaties die afgebakend werden binnen het windplan dat opgesteld werd in overleg met de provincie Limburg.

Onlangs werd een aanvraag gedaan door EOLY, behorende tot de Colruyt groep, om twee bijkomende windmolens te plaatsen ten noorden van de E314 in de buurt van MPI Sint Ferdinand. Deze locatie werd niet opgenomen in het windplan. Het betreft windmolens met een maximale hoogte van 165m en een diameter van 126 m. Het schepencollege heeft geoordeeld om deze aanvraag ongunstig te adviseren.

Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd en op 30 juli konden de buurtbewoner een infovergadering bijwonen. "Uit de resultaten van het openbaar onderzoek en de reacties tijdens de infoavond kunnen we concluderen dat het draagvlak onvoldoende is. Er werden tal van bezwaren, waaronder twee petities met in totaal 180 handtekeningen, ingediend die uiteindelijk gebundeld werden tot 30 bezwaarschriften."

"Naast de meetbare elementen zoals geluidshinder en slagschaduw is ook de zichtvervuiling een belangrijk element dat in de beoordeling meegenomen wordt. Vermits EOLY deze molens wil inplanten op één van de hoogst gelegen locaties in Lummen en bovendien veel dichter bij de woningen in Laren en zelfs bij het centrum is de impact veel groter dan de molens die tot nog toe vergund werden in de buurt van industriezones. Met deze informatie heeft de milieuraad op 8 augustus een ongunstig advies uitgebracht over dit dossier. Vermits de gemeente in dit dossier haar advies moet overmaken aan de vergunningverlenende overheid heeft het schepencollege dan ook geoordeeld om deze aanvraag eveneens ongunstig te adviseren."Bekijk alle artikels uit Lummen