www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zondag 26 mei 2019

Lummen: Nieuwe raadsleden en schepenen Lummen leggen de eed af (3 januari 2019)

Tijdens de installatievergadering van 2 januari 2019 hebben de nieuwe raadsleden, schepenen en leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst de eed afgelegd. De gemeente Lummen zal de komende zes jaar bestuurd worden door een coalitie van CD&V en N-VA. Beide partijen beschikken samen over 15 van de 23 zetels. Het nieuwe gemeentebestuur wordt opnieuw geleid door burgemeester Luc Wouters (CD&V). De verkozen schepenen zijn Rita Moors (N-VA), Wim Vangeel (CD&V), Veerle Verboven (CD&V), Dirk Snyers (CD&V) en Heidi Lamotte (CD&V). Rita Moors was afwezig tijdens de installatievergadering en zal haar eed afleggen tijdens de volgende gemeenteraad van 21 januari 2019. Heidi Lamotte werd tevens aangesteld als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Een overzicht van de verkozen schepenen met hun bevoegdheden:

Burgemeester Luc Wouters (CD&V): veiligheid, volksgezondheid, burgerlijke stand, openbare werken, werkplaatsen, milieu
Eerste schepen Rita Moors (N-VA): lokale economie, toerisme, mobiliteit, personeel
Tweede schepen Wim Vangeel (CD&V): omgevingsvergunning en ruimtelijke ordening, wonen, erfgoed, patrimonium, landbouw, ICT, facility, jeugd
Derde schepen Veerle Verboven (CD&V): sport, bibliotheek, communicatie, ontwikkelingssamenwerking
Vierde schepen Dirk Snyers (CD&V): cultuur, feestelijkheden, financiën, erediensten, onderwijs
Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Heidi Lamotte (CD&V): welzijn, sociale zaken, inburgering, buitenschoolse kinderopvang, kinderen, senioren, gezondheid

Sander Hoogstijns werd aangesteld als voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad . De overige verkozen raadsleden zijn: Veerle Beckers (CD&V), Aloïs Van Grieken (CD&V), Romi Soors (CD&V), Sander Hoogstijns (CD&V), Noa Vandevenne (CD&V), Axel Geerts (CD&V), Betty Luyten (CD&V), Koen Claes (N-VA), Gunter Van Oost (N-VA), Birgitt Carlier (sp.a plus), Jeffrey Mardulier (sp.a plus), Lars Van Rode (sp.a plus), Mario Vrancken (sp.a plus), Johnny Ceyssens (Groen), Hanne Janssen (Groen), Stefan Coenen (Groen) en An Goijens (Open VLD).

De leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn: Monique Claes (CD&V), Kristof Mols (CD&V), Guy Vaes (CD&V), Maarten Aerts (N-VA), Ine Geerts (sp.a plus) en Eddy Horions (Groen).


Bekijk alle artikels uit Lummen