www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zondag 21 april 2019

Lummen: Aanleg toeristisch fietspad Langeheidestraat (15 augustus 2018)

Het gemeentebestuur van Lummen heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van het toeristisch fietspad Langeheidestraat op de Venusberg. Het gaat om het gedeelte van de Langeheidestraat dat deel uitmaakt van het recreatief fietsroutenetwerk. Het is de enige onverharde strook tussen knooppunt 522 en 523. In het oosten (knooppunt 523) valt het einde van het traject samen met de grens met de stad Beringen.

De werken worden volledig uitgevoerd binnen het openbaar domein. Het project is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Omwille van de landbouwactiviteiten wordt gekozen voor een verharding in beton van 3m breed. Dit geeft ook voldoende comfort voor fietsverkeer in twee richtingen.

Om de veiligheid van de fietsers te garanderen en sluipverkeer te voorkomen wordt de weg aan de oostelijke grens afgezet met drie paaltjes waarvan het middelste wegneembaar is. Deze inrichting wordt uniform uitgevoerd en gesignaleerd met andere inrichtingen op het Limburgse fietsroutenetwerk. De bestaande grindverharding wordt voor het grootste deel als fundering behouden. Het vrijgekomen materiaal wordt gebruikt om de bermen aan te werken. De bestaande grachten worden behouden als bezinkingsgrachten en de bestaande bermen worden maximaal behouden. Aan de natuurlijke vegetatie wordt niets gewijzigd. De uitvoeringsperiode zal vastgelegd worden in overleg met de gebruikers en eigenaars van de aanpalende landbouwpercelen.

Voor deze aanvraag wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 augustus tot en met 14 september. Eventuele bezwaren of opmerkingen kan je via het omgevingsloket indienen of schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 13 te 3560 Lummen.


Bekijk alle artikels uit Lummen