www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zaterdag 23 maart 2019

Lummen: Geen asbestvervuiling in omgeving Sint-Lutgardisstraat na brand (9 augustus 2018)

Op dinsdag 7 augustus vond er omstreeks 19 uur brand plaats bij een hoeve in de Sint-Lutgardisstraat. Hierbij werd asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Op vraag van de brandweer moesten ramen en deuren preventief gesloten blijven. De brandweer heeft later vastgesteld dat er enkel asbesthoudend materiaal op het perceel zelf is teruggevonden.

Om geen onnodige risico's te nemen besloot het gemeentebestuur een deskundige firma aan te stellen om dit toch verder te onderzoeken. Gisteren heeft de asbestdeskundige het getroffen perceel en de omgeving onderzocht en werden er stalen van roetdeeltjes genomen voor verdere analyse. Uit dit rapport blijkt dat er geen asbest is vrijgekomen buiten het terrein waarop de brand heeft plaatsgevonden. De in de straat aangetroffen roetdeeltjes en stoffen bevatten geen asbest. Deze roetdeeltjes vormen geen gevaar voor de gezondheid en werden door de regenbui na de brand reeds grotendeels afgevoerd.

Het terrein waarop de brand heeft plaatsgevonden is wel verontreinigd met asbesthoudend materiaal. Dit zal zo snel mogelijk door een gespecialiseerde firma worden verwijderd. Ondertussen blijft het terrein afgesloten en is betreding door onbevoegden verboden.

Bekijk alle artikels uit Lummen