Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Lummen: Milieuvergunningsaanvraag voor hondenkwekerij geweigerd (6 februari 2018)

In november werd door R. Guedens opnieuw een milieuvergunningsaanvraag ingediend voor het omvormen van het vergunde varkensbedrijf naar een nieuwe hondenkwekerij, ditmaal voor het houden van 150 honden aan de Molemstraat te Lummen. Het college van burgemeester en schepenen heeft tijdens de zitting van 6 februari 2018 deze aanvraag geweigerd, op basis van inherente geluidshinder.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 155 bezwaren en 1 petitie ondertekend door 48 personen ingediend. Deze bezwaren hadden betrekking op:
Broodfok
Zonevreemdheid van de inrichting in agrarisch gebied
Externe risico's door bijtende honden
Interne riscico’s als gevolg van de energiehuishouding in het bedrijf
Geurhinder
Geluidsoverlast

Bekijk alle artikels uit Lummen