Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

zaterdag 15 december 2018

Lummen: Eindelijk fietspaden langs de Thiewinkelstraat (10 oktober 2017)

Goed nieuws voor de inwoners van Lummen, want er kan gestart worden met de aanleg van fietspaden langs de Thiewinkelstraat. Als de werken volgens de afgesproken uitvoeringstermijn van 403 kalenderdagen verlopen, kan er eind 2018 veilig gefietst worden langs de Thiewinkelstraat.

Voor dit project waren er heel wat uitdagingen zoals de maatregelen die genomen moesten worden ter bescherming van de vleermuizen die in de oude laanbomen nestelen en de tientallen noodzakelijke onteigeningen om ruimte te creëren voor de fietspaden, de bushaltes en bufferbekkens. Met één eigenaar werd er geen akkoord bereikt waardoor er een gerechtelijke procedure werd opgestart. De vrederechter heeft hierover op 19 september uitspraak gedaan dat de werken integraal uitgevoerd mogen worden.

Hoewel het om een gewestweg gaat werd de gemeente tien jaar geleden aangeduid als trekkende partij van dit project. De gemeente kon hierbij rekenen op de samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Omdat er tegelijk ook een gescheiden riolering aangelegd moest worden in de gemeentelijke zijstraten zoals de Opworpstraat, Sint-Janstraat, Geerstraat en Kievitstraat werd ook Infrax bij het project betrokken. De openbare verlichting langs de gemeentewegen en de gewestweg wordt vervangen door een moderne dimbare LED-verlichting.

Het totale project zal ruim 8 miljoen euro kosten waarvan de gemeente Lummen ongeveer 1,2 miljoen ten laste neemt. Daarnaast zal de gemeente 2,5 miljoen euro pre-financieren die ze in twee schijven terugkrijgen van het Vlaamse gewest. AWV Limburg levert een bijdrage van bijna 300.000 euro en Infrax draagt met de aanleg van riolering de grootste kosten met een tussenkomst van ongeveer 4,1 miljoen euro die grotendeels bij de Vlaamse Milieumaatschappij verhaald kunnen worden.

Eind oktober worden er met de aannemer de nodige afspraken gemaakt, zodat de planning kan worden opgesteld. In november wordt er een infovergadering georganiseerd waarop de buurtbewoners persoonlijk worden uitgenodigd. Er wordt daarna zo snel mogelijk gestart met het klaarmaken van de bermen zodat de nutsmaatschappijen hun kabels en leidingen kunnen aanpassen en verplaatsen.

Bekijk alle artikels uit Lummen