donderdag 20 september 2018

Lummen: Nieuw snelheidsplan (29 juni 2017)

Op de gemeenteraad van 26 juni is het nieuwe snelheidsplan, dat van kracht zal zijn vanaf 1 september 2017, goedgekeurd. Het bestaande snelheidsplan dateerde al van 2006 en was niet meer aangepast aan de huidige noden om de verkeersveiligheid en het wooncomfort in Lummen maximaal te garanderen. Het snelheidsplan is daarom opgesteld op basis van het volgend principe: de doorgangswegen (gemeentewegen) blijven 70 km/uur en op de woonstraten en kleinere landelijke wegen is de snelheid 50 km/uur. Schoolomgevingen behouden vanzelfsprekend het snelheidsregime van 30km/u.

Het vernieuwde snelheidsplan werd opgesteld in samenspraak met de adviesraad voor verkeer en mobiliteit en sluit aan op de snelheidsregimes van de buurgemeentes. Het uitgangspunt is steeds geweest om de verkeersveiligheid te blijven garanderen en het wonen in de gemeente zo comfortabel en leefbaar mogelijk te maken.


De nodige signalisatieborden worden in de komende maanden aangepast zodat het snelheidsplan vanaf 1 september 2017 van kracht kan gaan.

"Deze aanpassing van het snelheidsplan heeft enkel invloed op de gemeentewegen. Bij gewestwegen heeft de gemeenteraad enkel een adviserende rol en ligt de bevoegdheid inzake snelheidsregime bij Vlaams
minister van mobiliteit Ben Weyts. De gemeente Lummen blijft bij haar standpunt dat de inrichting van de verkeerseilanden op de N717 Lummen-Beringen infrastructureel aangepakt moeten worden zodat het
snelheidsregime wederom naar 70km/uur gebracht kan worden."

Bekijk alle artikels uit Lummen