Nieuws uit Limburg

vrijdag 19 oktober 2018

Lummen: Geplande werken moeten verzadiging Klaverblad Lummen aanpakken (1 maart 2017)

AWV maakte vorig jaar zijn meerjareninvesteringsprogramma 2017-2019 bekend. Lode Ceyssens, Vlaams parlementslid, vroeg aan minister Weyts weten welke maatregelen hij precies treft om het fileleed rond het Klaverblad op te lossen, hoe lang de werken zullen duren en welke hinder het verkeer zal ondervinden.

"De wegvakken op de E314 die in slechte staat zijn en krijgen een structureel onderhoud. Op de E313 komen er spitsstroken tussen Lummen en Paal-Beringen en tussen Beringen en Lummen. Dit voorjaar nog zal het wegvak op de E314 tussen Genk en Lummen onder handen genomen worden. Minister Weyts liet berekenen dat dat ongeveer 11 dagen in beslag zal nemen", zegt Ceyssens.

De werken aan de spitsstroken op de E313 tussen Beringen en Lummen zijn pas voorzien voor eind 2017, begin 2018. De hoogdringendheid van die spitsstroken laat zich voelen in het verkeer: dagelijks hopen de voertuigen zich op. Voor dit project kan de minister nog niet zeggen hoe lang de werken zullen duren, aangezien de aanbesteding nog moet gebeuren.

Lode Ceyssens: "Het verkeer blijft maar toenemen en dat leidt dagelijks tot files. Dat er maatregelen komen, is een goede zaak. Men moet er wel voor zorgen dat de verkeershinder zo beperkt mogelijk blijft. Als we chauffeurs tijdig informeren, kunnen ze eventueel uitwijken naar een alternatief vervoersmiddel."

Minister Weyts belooft dat er voor de werken op de E314 telkens 2x2 -al dan niet versmalde- rijstroken open zullen zijn en dat de hinder slechts beperkt blijft. Richting Nederland zou er op de drukste momenten een file van 1 tot 4 kilometer kunnen staan. Richting Leuven verwacht de minister enkel hinder tijdens de spitsuren. In Lummen zal men tijdens het weekend slechts een rijstrook richting Nederland open houden, waardoor de hinder in het weekend groter zal zijn dan door de week wanneer er wel gewoon 2x2 rijstroken open zijn.

Bekijk alle artikels uit Lummen