info@limburgnieuws.be -

zaterdag 15 augustus 2020

Lommel: Geen kermissen in Lommel (23 juli 2020)

Gezien de beslissing van de nationale veiligheidsraad om geen nieuwe versoepelingen toe te staan en het maximumaantal bezoekers voor evenementen niet op te trekken, heeft het Lommelse schepencollege - op advies van de lokale veiligheidscel - beslist om de hele maand augustus geen kermissen te organiseren. Het gaat dan concreet over de kermissen in Kattenbos, Werkplaatsen en Lommel Centrum.

Voor andere activiteiten in augustus in Lommel wordt event per event bekeken wat wel en niet kan plaatsvinden en welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.


Bekijk alle artikels uit Lommel