www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

zondag 26 mei 2019

Lommel: Eerste algemeen directeur voor Lommel (1 februari 2018)

Net voor de kerstvakantie is het nieuwe decreet lokaal bestuur goedgekeurd door het Vlaamse parlement en de Vlaamse regering. Hierdoor zullen er voor alle Vlaamse lokale besturen vanaf 1 januari 2019 een aantal ingrijpende wijzigingen plaatsvinden. Onder meer de verdere integratie van stad en OCMW is één van de hoofddoelstellingen van het nieuwe decreet. Om deze wijzigingen goed te kunnen invoeren, wordt de organisatie van stad en OCMW grondig herschikt.

De huidige functies van secretaris voor stad en voor OCMW, en van financieel beheerder voor stad en voor OCMW zullen ten laatste op 1 augustus verdwijnen en vervangen worden door één ambt van algemeen directeur en één ambt van financieel directeur.

In Lommel is er een consensus over de invulling van de functie van algemeen directeur. De heer Henri Leën, met 13 jaar ervaring als OCMW-ontvanger, 9 jaar ervaring als OCMW-secretaris en sinds deze legislatuur ook plaatsvervangend stadssecretaris, heeft zich hiervoor kandidaat gesteld. Hij zal de samenwerking tussen stedelijke en OCMW-diensten zoals reeds opgestart in het verleden verder ontwikkelen en een vlotte en efficiënte integratie uitbouwen.

Bekijk alle artikels uit Lommel