Nieuws uit Limburg Limburgnieuws.be

dinsdag 18 december 2018

Lommel: Stad start nieuwe procedure voor uitzending op groot scherm van wedstrijden WK 2018 (27 december 2017)

Het stadsbestuur had op 3 oktober een lastenboek goedgekeurd dat moet toelaten dat de wedstrijden voor het WK Voetbal 2018 op een groot scherm kunnen worden uitgezonden voor de Lommelse bevolking. Ingevolge een klacht is de gouverneur van oordeel dat het lastenboek aangepast moet worden.

Er wordt enerzijds verduidelijking gevraagd bij een aantal inhoudelijke onderdelen van het bestek, zoals het bedrag van de raming en de wijze van mededinging bij een onderhandse procedure. Anderzijds moet er een antwoord komen op een aantal technisch-juridische vragen, inzake de artikelen uit de wetgeving op de overheidsopdrachten die bij dit bestek werden gehanteerd, en de bevoegdheidsverdeling conform de bepalingen van het gemeentedecreet.

Het stadsbestuur heeft inmiddels aan de bevoegde diensten opdracht gegeven om de procedure opnieuw op te starten, rekening houdend met de opmerkingen vanwege de gouverneur.

De voornaamste bezorgdheid van het bestuur blijft zoals voorheen dat aan de Lommelse bevolking een kwalitatief hoogstaand aanbod kan worden gedaan van de rechtstreekse uitzending van de voetbalwedstrijden van het WK 2018.

Bekijk alle artikels uit Lommel