Nieuws uit Limburg

dinsdag 13 november 2018

Lommel: Kristalpark III wordt het groenste bedrijventerrein van Vlaanderen (27 oktober 2017)

Kristalpark III en Natuurpunt vinden samen een uniek draagvlak om bedrijventerrein Kristalpark III in Lommel economisch te ontwikkelen met het nodig respect voor de natuur. In dit compromis verkoopt Kristalpark III 48,85 hectare aan Natuurpunt waardoor een groenbuffer ontstaat die een duurzaam leefgebied voor de aanwezige soorten creƫert.

Bovendien wil Natuurpunt ook een rol spelen in het natuurvriendelijk beheer van het toekomstig zonnepark. Dit alles wordt samengevat in een charter dat ondertekend wordt door Kristalpark III, Natuurpunt en lokale natuurverenigingen.

"Wij zijn trots dat we deze samenwerking, waar klimaat en economie de handen in elkaar slaan, kunnen uitrollen in onze stad en dat we dit charter met alle partijen kunnen ondertekenen", zegt burgmeester Peter Vanvelthoven. "Dit toont aan dat bedrijven zich op een natuurvriendelijke manier kunnen vestigen en groeien binnen onze regio."

Aanleiding van dit akkoord is de komst van een groot zonnepark met een oppervlakte van 210 voetbalvelden. De 300.000 zonnepanelen kunnen in de toekomst 25.000 gezinnen van groene stroom voorzien. Op 18 oktober 2017 werd de stedenbouwkundige vergunning voor het zonnepark ingediend. Met de ondertekening van het charter ligt de weg open voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.

"Klimaat en natuur zijn erg belangrijk voor LRM", zegt Stijn Bijnens, CEO LRM. "Ons klimaatplan en de plannen voor Kristalpark III tonen dit ook aan. Rekening houdend met de verbrede natuurbuffer en het zonnepark, beschikt Kristalpark III nog steeds over 222 hectare uitgeefbare percelen verdeeld over een logistieke zone, een regionale bedrijvenzone, een ecologische bedrijvenzone en een mega projectzone. Bedrijven zullen rechtstreeks groene stroom kunnen afnemen van het zonnepark via groene stopcontacten. Tel de windturbines hier ook bij en Kristalpark III is - letterlijk en figuurlijk - het groenste bedrijventerrein van Vlaanderen."

Met de verkoop van 48,85 hectare grond aan Natuurpunt wordt de groenbuffer uitgebreid. Op die manier kan deze buffer- naast haar verbindingsfunctie - ook een duurzaam leefgebied worden voor diverse dier- en plantensoorten op Kristalpark III. "We zijn erg verheugd met deze samenwerking", zegt Lieven De Schamphelaere, voorzitter Natuurpunt. "We tonen met dit charter aan dat economie en natuur hand in hand kunnen gaan. Het bedrijvenpark wordt verder ontwikkeld, met oog voor de natuur. Door de uitbreiding van de groenbuffer krijgen ook de gevoelige diersoorten op het terrein een mooi leefgebied."


Bekijk alle artikels uit Lommel