www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

woensdag 16 januari 2019

Lommel: Arrest Raad van State komt als een volkomen verrassing (19 september 2017)

De stad vernam zopas het nieuws dat de Raad van State, bij arrest van 12 september 2017, het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Adelberg - Dorp West heeft vernietigd. "Dit arrest komt als een volkomen verrassing," zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. "Eerder had de Eerste Auditeur Afdelingshoofd het dossier immers over heel de lijn positief geadviseerd. Wij betreuren ten zeerste dat ingevolge het bezwaar van één enkele persoon een belangrijke ontwikkeling in het handelscentrum van onze stad wordt tegen gehouden."

In navolging van een eerder arrest van 2012 had de stad Lommel de plannen al aangepast aan de bemerkingen van de Raad van State. In het GRUP werd het stedenbouwkundig noodzakelijke hoogteaccent op definitieve wijze vastgelegd. Nu oordeelt de Raad van State dat dit hoogteaccent niet in overeenstemming zou zijn met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Nochtans had de Eerste Auditeur Afdelingshoofd gesteld dat het hoogteaccent wel degelijk in overeenstemming is met het structuurplan én dat de stad zelf mag oordelen over noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen.

"Deze beslissing staat haaks op de autonome bevoegdheid van de stad Lommel om ons ruimtelijk beleid uit te voeren," zegt schepen Walter Cremers. "We zitten op korte termijn samen met alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen en een alternatief te uit te werken."

Bekijk alle artikels uit Lommel