www.limburgnieuws.be - info@limburgnieuws.be

vrijdag 18 januari 2019

Lommel: Lommel, Peer en Leopoldsburg geven samen GAS (28 juni 2017)

Vanaf 1 september 2017 werken Lommel, Peer en Leopoldsburg samen voor de Gemeentelijke Administratieve Sancties, kortweg GAS. Voor Limburg is dat een unicum. "Peer en Leopoldsburg passen zich in het model van Lommel in", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. "Wij werken al sinds 2011 met GAS om bepaalde vormen van overlast zoals wildplassen, lawaaihinder, vervuiling of hondenpoep aan te pakken. We hebben daarvoor ook een uitgebreide codex uitgeschreven. Peer en Leopoldsburg starten nu pas met het systeem."

De voordelen van zo’n samenwerking: "In de eerste plaats is het kostenbesparend. Om met GAS te kunnen werken, heb je een sanctionerend ambtenaar nodig. Peer en Leopoldsburg hebben die niet en zullen een beroep doen op de sanctionerend ambtenaar van Lommel. Die staat in voor de volledige dossierbehandeling en –opvolging, tot en met de inning van de boetes. In ruil daarvoor betalen de gemeenten ons een forfaitair bedrag per jaar", zegt Peter Vanvelthoven.

Wouter Beke benadrukt dat GAS alleen gebruikt zal worden als praten niet werkt: "Met de invoering van GAS zetten we een verdere stap in het lokaal veiligheidsbeleid. Het is een belangrijk instrument om op te treden tegen overlast. En we willen dit doen in de geest van ‘bemiddelen waar het kan, bestraffen waar het moet."

Steven Matheï sluit zich hierbij aan en geeft aan dat met dit nieuwe reglement tegemoet gekomen wordt aan verzuchtingen van heel wat burgers. "Het gaat hier niet over de grote veiligheidsmateries zoals snelheid of criminaliteit, wel over zaken waarmee de burger in zijn dagelijkse omgeving wordt geconfronteerd. Ik denk dan aan geluidsoverlast, hondenpoep of sluikstorten. Het GAS-reglement creëert vooral duidelijkheid voor iedereen."

De samenwerking werd op 27 juni goedgekeurd door de Lommelse gemeenteraad. De goedkeuring door Peer en Leopoldsburg is gepland op 5 juli.

Bekijk alle artikels uit Lommel