zaterdag 22 september 2018

Lommel: Decathlon en Action vestigen zich in Lommel (28 juni 2017)

Decathlon, Action, Basic-Fit en Beter Bed zullen zich in Lommel vestigen. Aanvankelijk dienden 3 projectontwikkelaars – L.S.K. nv, TS33 bvba en Reiger 3 bvba – zich elk apart aan bij de stad om een project te realiseren. Het was de stad die, in het belang van de bestaande handelaars en met oog op de versterking van het volledige handelsapparaat, een handelsconvenant onderhandelde en de ontwikkelaars verenigde in de Lommel Development Group. In samenspraak met de stad en de vzw Bruisend Lommel stemmen zij nu hun plannen op elkaar af en gaan ze aan de slag in de 3 projectzones. "Het gaat om projectzone De Kroon (Adelberg West), Buitensingel en Binnensingel. Die zones zullen als één project ontwikkeld worden."

Elke zone heeft zijn eigenheid. Concreet wil dat zeggen dat er aan projectgebied De Kroon vooral aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van grotere en middelgrote handelsunits, waar in principe alle handelsbranches zijn toegelaten. Aan de zones Binnen- en Buitensingel moet het aanbod complementair zijn met het aanbod van het centrum. De minimale netto handelsoppervlakte bedraagt hier 1.000 vierkante meter. Hier zijn geen voedings- en kledingzaken of horeca toegelaten."

Bart Cresens van Lommel Development Group benadrukt de vlotte samenwerking met de stad en de vzw Bruisend Lommel: "We zullen onze projecten realiseren met respect voor de wensen en visie van de stad en met respect voor het bestaande handelsapparaat. Decathlon, Action, Basic-Fit en Beter Bed hebben alvast toegezegd aan de Buitensingel. Voor de Binnensingel verlopen de onderhandelingen met een andere grote naam voorspoedig. Wij doen ons uiterste best om ook grotere spelers terug naar het centrum te lokken, er lopen al verschillende onderhandelingen in die richting. Op die manier willen we zowel de winkelcentra aan de stadsrand als het commercieel centrum nieuwe zuurstof geven en de twee met elkaar verbinden door een doordacht productaanbod."

Bekijk alle artikels uit Lommel